اطلاعیه بیمه تکمیلی كاركنان در سال 1395

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

اطلاعیه بیمه تکمیلی  كاركنان در سال 1395

نظر به استعلام برگزار شده بين شركتهاي ذيصلاح بيمه اي،به آگاهي ميرساند شركت بيمه دانا به عنوان شركت بيمهگر طرف قرارداد دانشگاه در زمينه بيمه تكميلي كاركنان دانشگاه از تاريخ 95/4/1،به مدت يك سال انتخاب گرديده است.

قسمتي از شرايط بيمه نامه تكميلي دانشگاه در سال 1395

1-     بیمه درمان تکمیلی بیمه اختیاری بوده و هیچ اجباری برای بیمه شدن وجود ندارد.

2-   مهلت ثبت نام از مورخ 95/3/22  لغايت 95/4/10 مي باشد .

3-   كاركنانمتقاضي ميتوانند غير از خود، همسر-فرزندان پسر (تا 22 سالگي به شرط عدم اشتغال به كار و در صورت تحصيل تا 25 سال به شرط ارائه گواهي اشتغال به تحصيل و در مورد دانشجويان مقطع دكترا حداكثر تا 26 سال تمام ) دختر ( تا زمان ازدواج و يا اشتغال به كار) و دختران مطلقه تا زمان  رجوع و يا ازدواج مجدد به شرط عدم اشتغال به كار و همچنين والدين (پدر و مادر) را به عضويت بيمه تكميلي دانا درآورند.پوشش ساير بستگانهمچونبرادر و خواهر، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ و...امكان پذير نمي باشد.

4-   کارکنان اناث و ذکور بدون محدودیت می توانند پدر و مادر و افراد تحت سرپرستی خود را به شرط دارابودن دفترچه بیمه درمانی ، بیمه تکمیلي نمایند.

5-در خصوص كاركنان طرحي،فقط آندسته از كاركناني كه دوره اتمامطرح آنهاتا تاريخ 96/4/1 مي باشد مي توانند نسبت به ثبت نام بيمه تكميلي اقدام نمايند.(دوره طرح آنها از95/4/1 لغايت 96/4/1 ادامه دار باشد)

5-   حق بیمه هرنفر بیمه شده ماهانه مبلغ  380،000  ریال می باشد که همه ماهه از بدو قرارداد تا انقضای آن،همراه با حق بیمه افراد تحت تکفل بیمه شده از حقوق دریافتی وی کسر و به حساب بیمه دانا واریز ميگردد.

6-   افزايش پس از مهلت ثبت نام و در طول مدت قرارداد صرفا در مواردی از قبیل افراد جديد الاستخدام،انتقالي،مامورين،نوزادان و همسر بيمه شدگانيكه در طول مدت قرارداد ازدواج مي نمايند به همراه مستندات آن(مانند حكم استخدامي،تصوير شناسنامه و...) حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ استخدام،تولد و ... امكان پذير و شروع پوشش بيمه اي بيمه شدگان جديد، اولين روز ماه بعد از اعلام كتبي بيمه گذار مي باشد.

7-   كاهش پس از مهلت ثبت نام و در طول مدت قرارداد صرفا در مواردي از قبيل افراد مستعفي،فوتي،بازنشستگي،انتقالي و اخراجي و يا قطع همكاري مي باشد كه با مدارك مثبته و با رعايت تبصره 3و4 ماده 9 قرارداد امكان پذير و حذف بيمه شدگان زمان موثر همان تاريخ قطع همكاري بيمه شده با دانشگاه مي باشد. حق بيمه برگشتي(مشروط به عدم دريافت خسارت) نيز از اولين روز ماه بعد از اعلام كتبي دانشگاه به بيمه محاسبه خواهد شد.

8-   حق بيمه ناشي از تغييرات در تعداد بيمه شدگان(اعم از افزايش و يا كاهش) بصورت ماهانه مورد محاسبه قرار مي گيرد،بديهي است هنگام حذف بيمه شده به هر دليل قانوني حق بيمه تا پايان ماه محاسبه مي گردد.

9-   نوزادان به محض تولد بيمه مي باشند و آن دسته از بيمه شدگان كه صاحب فرزند مي شوند مي بايست از تاريخ تولد نوزاد حداكثر ظرف مدت 60 روز تصوير شناسنامه وي را جهت صدور الحاقيه از طريق دانشگاه طي نامه اداري براي بيمه طرف قرارداد ارسال گردد.

11-منظور تسهیل مراحل فرایندهای مربوط به ارائه مدارک و اخذ هزینه ها، کارکنان می توانند برای امور بیمه ای در واحدهای سازمانی محل خدمت خود به نماینده مستقر شرکت بیمه دانا يا كارگزاري رسمي بيمه طبق هماهنگی و زمان بندی ذيل مراجعه نمایند.  

12-میزان تعهدات بیمه گر مطابق با قرارداد و جدول تعهدات مورد توافق با بیمه دانا می باشد.

13-ملاك پرداخت كليه هزينه ها بر اساس تعرفه هاي سنديكاي بيمه گران جمهوري اسلامي ايران و همچنين تعرفه هاي اعلامي از سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي براي بخش دولتي و خصوصي در سال 1395-1396 مي باشد.

مقايسه سقف تعهدات بيمه تكميلي نسبت به سال گذشته:

1.جبران هزینه های بستری و بیمارستانی از 30,000,000 ريال به 50,000,000 ريال افزایش یافته است.

2.جبران هزینه های جراحی مهم و بیماری های خاص از 60,000,000 ريال به 100,000,000 ريال افزایش یافته است.

3. جبران هزینه های پاراکلینیکی نوع اول  از 4,000,000 ريال به 5,000,000 ريال افزایش یافته است.

4. جبران هزینه های پاراکلینیکی نوع دوم  از 1,500,000 ريال به 5,000,000 ريال افزایش یافته است.

5. جبران هزینه های پاراکلینیکی نوع سوم  از 4,000,000 ريال به 5,000,000 ريال افزایش یافته است.

6. جبران هزینه های زایمان از 4,000,000 ريال به 15,000,000 ريال افزایش یافته است.

7. جبران هزینه های نازائی و ناباروری از 4,000,000 ريال به 15,000,000 ريال افزایش یافته است.

8. جبران هزینه های ویزیت و دارو از 2,000,000 ريال به 4,000,000 ريال افزایش یافته است.

9. جبران هزینه های آزمایش  از 1,000,000 ريال به 3,000,000 ريال افزایش یافته است.

10. جبران هزینه های عینک از 1,200,000 ريال به 1,500,000 ريال افزایش یافته است.

11. جبران هزینه های رفع عیوب انکساری چشم از 5,000,000 ريال برای هر چشم به 10,000,000 ريال برای هر چشم افزایش یافته است.

12. جبران هزینه های آمبولانس داخل شهر از 1,000,000 ريال به 5,000,000 ريال افزایش یافته است.

13. جبران هزینه های آمبولانس خارج شهر از 2,000,000 ريال به 10,000,000 ريال افزایش یافته است.

14.جبران هزینه های خرید اعضای طبیعی بدن تا سقف 50,000,000 ريال به تعهدات اضافه شده است.

15.جبران هزینه های دندان مصنوعی به سقف تعهدات دندان پزشکی اضافه شده است.

16. حق بيمه نسبت به سال گذشته فقط 15000 ريال افزايش داشته است .