تخلیه و جابجایی انبار دارویی و تجهيزات پزشكي مركز آموزشي،پژوهشي ودرماني امام حسين(ع)

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

تخلیه و جابجایی انبار دارویی و تجهيزات پزشكي مركز آموزشي،پژوهشي ودرماني امام حسين(ع)

عملیات تخلیه و جابجایی انبار دارویی مركز آموزشي،پژوهشي ودرماني امام حسين(ع) انجام شد

با توجه به شروع عمليات ساخت توسعه بخش هاي بستري و مركز تشخيص وغربالگري سرطان انبار دارويي مركز آموزشي ،پژوهشي ودرماني امام حسين(ع) به محل جديد انتقال يافت.