اطلاعيه فراخوان بكارگيري نيروي خدمات عمومي

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

اطلاعيه فراخوان بكارگيري نيروي خدمات عمومي

نظر به اينكه شركت خدماتي فني و مهندسي راه و ساختمان تلاشگران تاش در مناقصه عمومي واگذاري كليه امور خدمات عمومي مراكز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) و فاطميه (بهار) به صورت حجمي (به روش خريد خدمات از بخش غير دولتي) برنده شده است. متقاضيان محترم مي توانند به منظور ثبت نام به آدرس اينترنتي WWW.TTASH.IR مراجعه نماييد.