ثبت نام از فارغ التحصيلان محترم طرح نيروي انساني مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

ثبت نام از فارغ التحصيلان محترم طرح نيروي انساني مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان 

متقاضيان محترم طرح نيروي انساني كه تمايل دارند تعهدات خود را در دانشگاه  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني شاهرود انجام بدهند مي توانند ازطريق لينك سامانه جذب نيروي انساني  در سايت معاونت توسعه مديريت ومنابع نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

نكته مهم :مسئوليت ثبت نام و درج اطلاعات به عهده داوطلب مي باشد لذا مقتضي است اطلاعات خود را به طور كامل ودقيق در سامانه ياد شده درج فرماييد.