جلسه برنامه ريزي نرم افزار مديريت حامل هاي انرژي دانشگاه

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

جلسه برنامه ريزي نرم افزار مديريت حامل هاي انرژي دانشگاه

در اين جلسه كه با حضور كارشناسان واحد IT معاونت پژوهشي و فناوري و مديران و مسئولين معاونت توسعه مديريت ومنابع در ساختمان البرز دانشگاه تشكيل گرديد. در ابتداي جلسه از دموي اوليه طراحي شده توسط كارشناسان دانشگاه رو نمايي گرديد و در خصوص نهايي شدن و راه اندازي آن در سطح دانشگاه و ايجاد امكانات بيشتر در نرم افزار بحث و تبادل نظر انجام  شد.