سی و یکمین اجلاس معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

سی و یکمین اجلاس معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

سی و یکمین اجلاس معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر صدرالسادات، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت و مهندس موهبتی، معاون محترم برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت در  17 و 18 شهریور  ماه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گرديد.