برگزاري دوره آموزشي اصول كارگزيني

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

برگزاري دوره آموزشي اصول كارگزيني 2

با حضور دكتر سيد عباس موسوي رياست محترم دانشگاه و دكتر حميد كلاليان مقدم معاون توسعه مديريت ومنابع و مهندس منتظريون مشاور عالي و مدير حوزه رياست دانشگاه دوره آموزشي اصول كارگزيني با حضور مسئولين و مديران امور اداري و كاركنان امور كارگزيني واحد هاي تابعه دانشگاه روز شنبه مورخ 3/7/95 در سالن اجتماعات ساختمان البرز برگزار گرديد.

در اين جلسه دكتر كلاليان مقدم ضمن خوش آمد گويي به رياست محترم دانشگاه و هيات همراه،برگزاري اين دوره را يكي از 100 پروژه و اقدام اين معاونت در راستاي توانمند سازي نيروي انساني بويژه حوزه منابع انساني دانشگاه دانست .

در ادامه دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه كسب مهارت هاي اداري در حوزه هاي تخصصي و همچنين ضرورت تسلط كامل به مقررات و آيين نامه ها و رعايت اخلاق در همه ابعاد آن را از سوي كاركنان حائز اهميت خواند و گفت رعايت آنها مي تواند زمينه ساز دستاورد هاي خوبي باشد.

اين دوره با حضور 35 شركت كننده در دو روز با دارا بودن  16 ساعت آموزش و توسط جناب آقاي سيدعلي حبيبي مدير محترم امور اداري برگزار گرديد .