برگزاری جلسه تشریح دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد واحد هاي ستادي دانشگاه

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

برگزاری جلسه تشریح دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد واحد هاي ستادي دانشگاه

جلسه تشریح دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد واحد هاي ستادي در روز يكشنبه مورخ 9/8/95 ساعت 9 صبح در ساختمان البرز دانشگاه علوم پزشكي شاهرود با حضور نمايندگان واحد هاي ستادي سطح دانشگاه برگزار شد.

هدف از تشكيل اين جلسه بررسي نحوه اجراي دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد واحد هاي ستادي دانشگاه عنوان شد.

دكتر خواجه ميرزايي در این جلسه در تشریح اصلاح پرداخت ها بر اساس پرداخت مبتنی بر عملکرد، گفت: در دستورالعمل جدید به دنبال این هستیم که یک نظام کارمزدی را جایگزین نظام روزمزدی کنیم و ارتباط مستقیمی بین عملکرد کارکنان ستادي و پرداختی به آنها برقرار کنیم و آنچه می خواهیم به عملکرد وصل کنیم، دریافتی غیر مستمر کارکنان است.

وی اظهار داشت: دستورالعمل جدیدي درخصوص اهمیت و لزوم اجرای دستورالعمل های مبتنی بر عملکرد تهیه شده است و مقرر گردیده  اين امر در ابتدا پس از تكميل فرم مربوطه توسط كاركنان  بر اساس حكم كارگزيني خود در قسمت امتيازات عمومي و همچنين پس از تاييد مديرمربوطه، جهت تعيين شاخص هاي اختصاصي به مسئول پايش پرداخت مبتني بر عملكرد دانشگاه ارسال گردد و تعيين شاخص هاي امتيازات اختصاصي در مدت زمان کوتاه مدتي انجام پذيرد كه در این خصوص برنامه ریزی و تمهیدات لازم  در نظر گرفته شده است.

درپايان این جلسه به ابهامات و سوالات حاضرین در مورد دستورالعمل مذكورپاسخ داده شد و روش های صحیح اجرای دستورالعمل آموزش داده شد.