جلسه ارائه گزارش پيشرفت پروژه ها و اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

جلسه ارائه گزارش پيشرفت پروژه ها و اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

جلسه ارائه گزارش پروژه ها و اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سال 1395 با حضور دكتر كلاليان مقدم معاون محترم توسعه مديريت و منابع و مديران  و كارشناسان حوزه معاونت توسعه در مورخ 9/8/95 ساعت 11 صبح در محل دفتر معاونت توسعه مديريت ومنابع برگزار گرديد.

در اين جلسه گزارش پیشرفت پروژه ها و اقدامات اصلاحي سال 1395 معاونت توسعه مديريت و منابع از طريق سامانه برنامه ريزي و مديريت عملكرد ارائه و تشريح گرديد.  مديران و كارشناسان معاونت ضمن بيان فرايند كاري و بررسي و تحليل اشكالات موجود نسبت به پيشرفت فعاليت ها و مستندات جمع آوري شده به بيان گزارش پرداختند.

در پایان، دکتر كلاليان مقدم ضمن تاکید مجدد بر اهمیت برنامه ریزی و پایش های دقیق و منظم، از همکاری و همدلی کلیه مديران وكارشناسان این معاونت  تقدیر و تشکر نمود.