اطلاعيه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامي متمركز دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

اطلاعيه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامي متمركز دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

مورخه 95/8/21

پيرو نامه شماره 5198/209/د مورخ 28/9/95

مدير كل محترم منابع انساني وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

داوطلبان قبول شده درمرحله اول آزمون موظف هستند شخصا با در دست داشتن مدارک زير طبق جدول زمانبندي مندرج در اين اطلاعيه(از ساعت8 صبح تا ساعت 14) به کارگزینی دانشگاه (به آدرس: شاهرود-خيابان شيخ فضل الله نوري-ميدان البرز -ساختمان البرز –معاونت توسعه مديريت و منابع ) مراجعه نمایند.

- چهار قطعه عكس با پشت زمينه سفيد و پشت نويسي شده

- اصل آخرين مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن

- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن

- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

- تصوير كارنامه قبولي داوطلب

- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن (ویژه برادران)

 -اصل گواهينامه رانندگي به همراه تصوير آن (ويژه پذيرفته شدگان رشته فوريتهاي پزشكي)

- اصل گواهي پایان طرح یا معافیت از آن براي مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان

- گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه طرح خود را به استناد بخش نامه شماره 854/100مورخه 93/7/16 تمديد نموده اند.

-  اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن(حسب مورد بر اساس هر يك از موارد ده گانه ذكر شده در بند 3 امتيازات و سهميه هاي قانوني مندرج در آگهي)

- اصل مدارک دال بر ایثارگری (ويژه داوطلبان ايثارگر)

- اصل مدارك دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي)

- نامه گواهي اشتغال به كار از واحد محل خدمت به همراه خلاصه سوابق (فرم 502) يا احكام قراردادي ويژه شاغلين قراردادي (براي محاسبه امتياز شاغلين قراردادي)

- اصل سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن

تبصره : مدرک تحصیلی ،گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت و كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت و .... از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 

رديف

عنوان شغل

زمان مراجعه

1

كاردان و كارشناس فوريتهاي پزشكي و كارشناس ارتباطات و عمليات و ماما

يكشنبه 95/9/28

2

پرستار به ترتيب حروف الفبا (الف تا ش)

دوشنبه 95/9/29

3

پرستار به ترتيب حروف الفبا (ص تا ي)

سه شنبه 95/9/30

 

 

معاونت توسعه مديريت و منابع

مديريت منابع انساني