دكترغلامرضا خاکی مشاورمحترم معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

دكترغلامرضا خاکی مشاورمحترم معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت در آیین گشایش نخستین همایش کشوری پژوهش درحوزه توسعه سازمانی و مدیریت منابع در نظام سلامت ایران گفت: باید پژوهشی انجام شود که فاصله نظام تصمیم سازی و جامعه را جبران کند.

وی ادامه داد: در حوزه منابع انسانی،عوامل درون و برون سازمانی تاثیر گذار هستند و تحولات درون سازمان را تحت الشعاع قرار می دهند و کنترل در سازمان، برنامه ریزی و تصمیم گیری در جوهره وظایف مدیریتی و تصمیم گیری است.

وی یکی از رسالت های مدیریت را تقویت و ارزش های منابع انسانی ذکر کرد و گفت: اکنون سه تلقی از انسان در دانش مدیریت وجود دارد که یک نگاه انسان را چونان نیرو ، دیگری انسان را چونان منبع و علم مدیریت جدید هم منابع انسانی را سرمایه انسانی می داند.

وی گفت: مجموعه پژوهش ها در سه قلمرو دانش، توان تغییر و بینش خلاصه می شود که شور و شعور و عمل را در پی دارند.

ايشان دانش مدیریت را شبیه دانش پزشکی خواند و گفت: همانطور که در پزشکی،پیشگیری را بر درمان مقدم می دارند، در مدیریت هم پیشگیری از مشکلات سازمانی مد نظر است.