دکتر محمدحسین سالاریان‌زاده نقش هاي مدير مقدم بر وظايف حرفه اي است

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

نقش هاي مدير مقدم بر وظايف حرفه اي است      

دکتر محمدحسین سالاریان‌زاده رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در همايش اولين همايش كشوري پژوهش در حوزه توسعه سازماني و مديريت منابع در نظام سلامت كه به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود برگزار گرديد بيان داشت: در رويكرد سنتي بر وظايف و مسئوليتهاي مدير تاكيد مي شود وليكن در ديدگاه جديد، كانون توجه بر «نقشهاي مدير» و «قابليت‌هاي لازم براي ايفاي هر نقش» است

رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت افزود: آموزش مبتني بر شايستگي منجر به شكل گيري  آن دسته از خصوصيات فرد كه زيربناي رفتارهاي موفق شغلي وی است مي گردد كه  اين خصوصيات شامل:دانش (علم فراگرفته شده)، مهارت (توانایی پیاده‌سازی علم در عمل)،تجربه (یادگیری از شکست‌ها و موفقیت‌ها)،نگرش یا تصویر ذهني (چارچوبي كه ميدان انديشه و عمل را شكل مي‎دهد) و ويژگيهاي اخلاقي مي باشد

دکتر سالاریان‌زاده  با اشاره به اهميت انگيزش كاركنان گفت: در حوزه بهداشت ارائه خدمات سلامت  سلامتي (بهداشت و درمان) كاري پر زحمت و پر مخاطره است كه دستيابي به كيفيت و كارايي  و عدالت در ارائه اين نوع خدمالت ارتباط مستقيم با تمايل  و انگيزش  كاركنان آن دارد.