بازديد دكتر سالاريان زاده رئيس محترم مركز توسعه مديريت و تحول اداري معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت از پروژه هاي در حال ساخت دانشگاه

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

بازديد دكتر سالاريان زاده رئيس محترم مركز توسعه مديريت و تحول اداري معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت از پروژه هاي در حال ساخت دانشگاه

در زمان برگزاري اولين همايش كشوري پژوهش در حوزه توسعه سازمان و مديريت منابع در نظام سلامت جناب آقاي دكتر سالاريان زاده رئيس محترم مركز توسعه مديريت و تحول اداري معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت و هيئت همراه باتفاق جناب آقاي دكتر موسوي رياست محترم دانشگاه و جناب آقاي دكتر كلاليان مقدم معاون محترم معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه و جمعي از مديران و كارشناسان از پروژه هاي در حال ساخت دانشگاه بازديد بعمل آوردند.