اطلاعيه مرحله دوم آزمون استخدامي متمركز دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

اطلاعيه مرحله دوم آزمون استخدامي متمركز دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

مورخه 95/8/21

داوطلبان مرحله دوم آزمون (اعلام شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور) موظف هستند شخصا با در دست داشتن مدارک زير (از ساعت8 صبح تا ساعت 14) تاريخ 5/10/95 به کارگزینی دانشگاه (به آدرس: شاهرود-خيابان شيخ فضل الله نوري-ميدان البرز -ساختمان البرز –معاونت توسعه مديريت و منابع- سالن جلسات ) مراجعه نمایند.

- 4 قطعه عكس 4*3

-تصوير كارنامه قبولي داوطلب

- اصل آخرين مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن

- اصل کارت ملی به همراه تصویر آن

- اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران)

- اصل گواهي پایان طرح یا معافیت از آن براي مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان

- گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه طرح خود را به استناد بخش نامه شماره 854/100مورخه 16/7/93 تمديد نموده اند.

-  اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن(حسب مورد بر اساس هر يك از موارد ده گانه ذكر شده در بند 3 امتيازات و سهميه هاي قانوني مندرج در آگهي)

- اصل مدارک دال بر ایثارگری (ويژه داوطلبان ايثارگر)

- اصل مدارك دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي)

- نامه گواهي اشتغال به كار از واحد محل خدمت به همراه خلاصه سوابق (فرم 502) يا احكام قراردادي ويژه شاغلين قراردادي (براي محاسبه امتياز شاغلين قراردادي)

- اصل سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن

تبصره : مدرک تحصیلی ،گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت و كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت و .... از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

      معاونت توسعه مديريت و منابع

مديريت منابع انساني