اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور 

با توجه به اطلاعيه مورخه 5/10/95 سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام اسامي چند برابر ظرفيت سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1395 به اطلاع مي رساند:

شركت كنندگان در رشته‌هاي شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (به جز 7 خوشه شغلي اعلام شده قبلي):بعد از ویرایش اطلاعات داوطلبین در موعد مقرر، سازمان سنجش آموزش كشور اصلاحات را بررسی و داوطلبان را در قالب چند برابر ظرفیت به ترتیب نمره کل نهایی و بر اساس سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین) جهت بررسی مدارک و مستندات به دانشگاه مربوطه معرفی مینماید.