افتتاح 16تخت روانپزشکی با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر بهداشت در روز شنبه 25 دی ماه سال 95 همزمان با افتتاح یک هزار تخت روانپزشکی در سراسر کشور

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

افتتاح 16تخت روانپزشکی با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر بهداشت در روز شنبه  25 دی ماه سال 95 همزمان با افتتاح  یک هزار تخت روانپزشکی در سراسر کشور

دکترسيد عباس موسوي رييس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود  با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت و برنامه های توسعه اي دانشگاه ضمن پذیرش وتربیت دانشجوی دکترای تخصصی(PHD) روانپزشکی؛درراستای سیاست های وزارت بهداشت، تخت های روانپزشکی خود را از تعداد 16 تخت موجود به 32 تخت ارتقا داده است .با افزايش 16 تخت جديد دو لاين جدید فعال شده و بخش های مردان وزنان از هم جدا مي شود. دو اتاق ایمن نيز جهت بيماران حاد و پرخاشگر با استانداردهاي لازم ساخته و تجهیز شده است.

شايان ذكر است :راه اندازي بخش جديد اعصاب و روان بیمارستان امام حسین(ع) با افزايش 16 تخت به 32 تخت بالغ بر 5 ميليارد ريال هزينه در برداشته است.