بخش تخصصی post ccu بیمارستان امام حسین (ع)شاهرود

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

بخش تخصصی post ccu بیمارستان امام حسین (ع)شاهرود

دكتر سيد عباس موسوي رييس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود در مراسم بهره برداري بخش تخصصی post ccu  مركزآموزشي،پژوهشي و درماني  امام حسین (ع)شاهرود گفت: این بخش 450 متر مربعی با امكانات سیستم مانیتورینگ ، مانیتور سانترال (قابليت كنترل بيمار از ايستگاه پرستاري)،امکانات احیای قلبی شامل ترالي احيا و تجهيزات مورد نياز) ، الکتروشوک و دستگاه ECG  و  داراي 13 تخت مي باشد.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شاهرود بيان داشت :برای راه اندازی این بخش سه میلیارد ریال هزینه شده است .