جلسه احداث مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز بهداشتی،درمانی شهری و روستایی با کمک مجمع خیرین سلامت شهرستان

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

در راستای طرح تحول سلامت،جلسه ای با حضوراعضای محترم مجمع خیرین سلامت شهرستان و آقای دکتر کلالیان مقدم معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه، آقای امینیان مدیر امور مالی،آقای مهندس برزجان مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی،آقای باقری مدیر برنامه،بودجه و پایش عملکرد و کارشناسان توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع در مورخ 15/1/96 ساعت 14 در خصوص احداث مراکز جامع خدمات سلامت و مراکز بهداشتی،درمانی شهری و روستایی با کمک مجمع خیرین سلامت شهرستان برگزار گردید.