کسب رتبه پویا توسط معاونت توسعه مدیریت ومنابع در دومین جشنواره مدیریت عملکرد

نوشته شده توسط محمد زماني on . Posted in اخبار

کسب رتبه پویا توسط معاونت توسعه مدیریت ومنابع در دومین جشنواره مدیریت عملکرد

در دومین جشنواره مدیریت عملکرد که توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مناسبت سومین سال استقرار نظام مدیریت عملکرد برگزارگردید معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی شاهرودحائز رتبه پویا در کشور گردید.

در جشنواره مدیریت عملکرد با توجه به ارزیابی های بعمل آمده در سال ۱۳۹۵معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  علوم پزشکی شاهرود در سومین سال استقرار نظام مدیریت عملکرد ، به دریافت رتبه پویا  درکشور نایل گردید.

دکتر حمید کلالیان مقدم  سرپرست معاونت  توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه با اعلام این خبر گفت: با تلاش و پیگیری مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهروددرحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع و کسب رتبه پویا توسط این معاونت درکشور دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهدای لوح تقدیرو تندیس این موفقیت را به رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و کلیه دست اندرکاران تبریک گفت .
شایان ذکر است در متن  تقدیر نامه مذکور  آمده است: تداوم نظام مدیریت و عملکرد یکی از نشانه های اساسی حرکت در مسیر تعالی هر سازمان محسوب می گردد که چنین نظامی مرهون تلاش های بی دریغ مدیران و کارکنان اندیشمند و عملگرایی است که در پی شناسایی، تامین و تخصیص هدفمند منابع برای دسترسی به اهداف سازمان می باشند.
اکنون که با عنایت الهی، وارد سومین سال استقرار نظام مدیریت عملکرد در حوزه توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده ایم، بدینوسیله اعلام می دارم معاونت توسعه مدیریت و منابع آن دانشگاه در ارزیابی به عمل آمده در سال ۱۳۹۵ به رتبه پویا نائل آمده است.لذا ضمن تقدیر از اهتمام ویژه جنابعالی و معاون محترم توسعه مدیریت آن دانشگاه و همکاران ایشان توفیقات بیشتر را در نیل به اهداف بلند نظام سلامت از در گاره خداوند متعال خواهانم.

دکتر سید علی صدر السادات -معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی