نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
بازديد وزير بهداشت از پروژه هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود محمد زماني 318
افتتاح مرکز تصویربرداری اف.ام.آر.آی شاهرودتوسط وزیر بهداشت محمد زماني 335
جلسه برنامه ريزي نرم افزار مديريت حامل هاي انرژي دانشگاه محمد زماني 279
پیام تبریک دكتر حميد كلاليان مقدم معاون توسعه مديريت ومنابع دانشگاه به مناسبت روز کارمند محمد زماني 254
راه اندازی سامانه ثبت نام اینترنتی مشمولان طرح نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود محمد زماني 864
برگزاري جلسه مصاحبه متقاضيان رشته هاي خدمات بهداشت محيط و خدمات بهداشت حرفه اي در معاونت توسعه مديريت ومنابع دانشگاه محمد زماني 379
جلسه شورای هم اندیشی خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود محمد زماني 85
ثبت نام از فارغ التحصيلان محترم طرح نيروي انساني مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان محمد زماني 510
اطلاعيه فراخوان بكارگيري نيروي خدمات عمومي محمد زماني 561
فراخوان ثبت نام آزمون استخدام پيماني دانشگاه علوم پزشكي شاهرود محمد زماني 655