نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
جلسه هم اندیشی پزشکان متخصص با رئیس محترم دانشگاه و اعضاي محترم هيات رئيسه دانشگاه محمد زماني 128
بهره برداري از فاز دوم پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه محمد زماني 136
مراسم افتتاح مرکز آزمون مهارت های بالینی دانشگاه در مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) محمد زماني 146
بهره برداري از سالن آناتومي دانشگاه محمد زماني 156
مناقصه پروژه طرح توسعه اورژانس مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) محمد زماني 156
برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص امور درآمدي مركز آموزشي،پژوهشي درماني امام حسين(ع) محمد زماني 110
ديدارمشاور محترم معاون درمان با رياست محترم دانشگاه محمد زماني 156
بازدیدمشاور معاون درمان و مدیر پشتیبانی و نیروی انسانی حوزه درمان وزارت بهداشت محمد زماني 119
جلسه بررسي نحوه استفاده بهينه از فضاهاي فيزيكي بيمارستان با حضور معاون توسعه و مديريت دانشگاه محمد زماني 165
بهسازی،نوسازی و استاندارد سازی بخش های بستری در بیمارستان امام حسین(ع) محمد زماني 241