نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
مناقصه پروژه طرح توسعه اورژانس مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) محمد زماني 141
برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص امور درآمدي مركز آموزشي،پژوهشي درماني امام حسين(ع) محمد زماني 102
ديدارمشاور محترم معاون درمان با رياست محترم دانشگاه محمد زماني 148
بازدیدمشاور معاون درمان و مدیر پشتیبانی و نیروی انسانی حوزه درمان وزارت بهداشت محمد زماني 113
جلسه بررسي نحوه استفاده بهينه از فضاهاي فيزيكي بيمارستان با حضور معاون توسعه و مديريت دانشگاه محمد زماني 156
بهسازی،نوسازی و استاندارد سازی بخش های بستری در بیمارستان امام حسین(ع) محمد زماني 231
بهره برداری از سالن پذیرش،ترخیص وصندوق مرکز آموزشی،درمانی وپژوهشی امام حسین(ع) محمد زماني 193
جلسه کمیته کاهش تصدی گری و واگذاری خدمات سلامت دانشگاه محمد زماني 207
مراسم تکریم ومعارفه مدیران امور مالی دانشگاه علي شامبياتي 235
مراسم تکریم ومعارفه مدیران امور مالی دانشگاه محمد زماني 166