نمایش #
عنوان نویسنده کلیکها
جلسه هم اندیشی پزشکان متخصص با رئیس محترم دانشگاه و اعضاي محترم هيات رئيسه دانشگاه محمد زماني 201
بهره برداري از فاز دوم پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه محمد زماني 206
مراسم افتتاح مرکز آزمون مهارت های بالینی دانشگاه در مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) محمد زماني 206
بهره برداري از سالن آناتومي دانشگاه محمد زماني 230
مناقصه پروژه طرح توسعه اورژانس مركز آموزشي،پژوهشي و درماني امام حسين(ع) محمد زماني 231
برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص امور درآمدي مركز آموزشي،پژوهشي درماني امام حسين(ع) محمد زماني 168
ديدارمشاور محترم معاون درمان با رياست محترم دانشگاه محمد زماني 221
بازدیدمشاور معاون درمان و مدیر پشتیبانی و نیروی انسانی حوزه درمان وزارت بهداشت محمد زماني 175
جلسه بررسي نحوه استفاده بهينه از فضاهاي فيزيكي بيمارستان با حضور معاون توسعه و مديريت دانشگاه محمد زماني 233
بهسازی،نوسازی و استاندارد سازی بخش های بستری در بیمارستان امام حسین(ع) محمد زماني 315